Sommarsimskola

Sommarsimskolorna på Åland har en lång tradition och genomförs i samarbete med Folkhälsans lokalföreningar.

Att delta i sommarsimskolan är både roligt och lärorikt,
barnen lär sig simma och livrädda och får däremellan leka på stranden.

Simskolan pågår 2 timmar per dag, måndag till fredag, i 2 veckor.
På simskolan leker barnen på land och i vattnet, har simundervisning
och övar livräddning samt avslutar dagen med en matstund.
Simskolan leds av simlärare och lekledare.
 
Sommarens simskola i Knutnäs, Geta, hålls 11 - 22.7.2016
 
Alla sommarsimskolor finns här: http://www.folkhalsan.fi/sv/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Simskolor/Sommarsimskolor/Sommarsimskolor-pa-Aland/
 
folkhalsan.fi